Васпитање и образовање деце са оштећењем слуха, развојном дисфазијом, аутизамом, дисхармоничним развојем, говорно- језичким проблемима

Контакт


ОШ "Радивој Поповић" - Земун

Призренска 37, Земун

е-маил: rapozemun@gmail.com

директор: Покрајац Жељко

телефон: +381 11 307 64 23

факс: +381 11 307 64 24

секретар: Мрђа Софија

телефон: +381 11 307 64 02

централа-телефон: +381 11 307 64 21