Васпитање и образовање деце са оштећењем слуха, развојном дисфазијом, аутизамом, дисхармоничним развојем, говорно- језичким проблемима

skola

ЗАПОСЛЕНИ

У школи и интернату ради наставни и ненаставни кадар који свакодневно брине о безбедном и правилном одрастању, васпитању и образовању деце.

Наставни кадар

Насавни кадар школе и интерната чине стручњаци из области дефектологије, логопедије, природних и друштвених наука. Прочитај још...

Медицински особље

Медицински кадар школе свакодневно води рачуна о здравственом стању ученика. Прочитај још...

Техничко особље

Техничка служба свакодневно води рачуна о хигијени, безбедности и уредности школе и интерната Прочитај још...

ЛОГОПЕДСКЕ ВЕЖБЕ

Циљ логопедског рада у школи је да се отклоне говорно-језички поремећаји или тешкоће везане за говорно понашање.

Послови школског логопеда:

Индивидуални рад са ученицима:

дијагностика и третман поремећаја вербалне комуникације (глас, говор, језик, читање, писање, слух)

Рад са родитељима:

индивидуални разговори
саветовања
упознавање са поступцима рехабилитације

Рад у стручном тиму школе:

сарадња са пихологом, дефектолозима и другим стручњацима ван школе,
израда и реализација ИОП-а
члан Стручног тима за помоћ и образовну подршку ученицима са сметњама, укљученим у редовне школе