Vaspitanje i obrazovanje dece sa oštećenim sluhom, razvojnom disfazijom, autizmom, disharmoničnim razvojem, govorno-jezičkim problemima

skola

ZAPOSLENI

U školi i internatu radi nastavni i nenastavni kadar koji svakodnevno brine o bezbednom i pravilnom odrastawu, vaspitanju i obrazovanju dece.

Nastavni kadar

Nastavni kadar škole i internata čine stručnjaci iz oblasti defektologije, logopedije, prirodnih i društvenih nauka. Pročitaj još...

Medicinsko osoblje

Medicinski kadar škole svakodnevno vodi računa o zdravstvenom stanju učenika. Pročitaj još...

Tehničko osoblje

Tehnička služba svakodnevno vodi računa o higijeni, bezbednosti i urednosti škole i internata. Pročitaj još...

OSNOVNA ŠKOLA

Nastavni rad je organizovan u jednoj smeni i to u okviru petodnevne radne nedelje. Smena počinje sa radom u 8.00 časova i završava sa radom u 13.15 časova. Vaspitni rad je organizovan u drugoj smeni sa početkom u 14.00 časova, a završava se u 19.00 časova.

Za svu decu/učenike je organizovan boravak, odnosno domski smeštaj za učenike sa prebivalištem van Beograda sa obezbeđenom ishranim: doručak, ručak i večera sa užinama koje se pripremaju u školskoj kuhinji. Nastava od I-IV razreda se odvija po planovima za redovnu školu sa primenom IOP-a (individualni obrazovni plan). Posebna pažnja se posvećuje i realizaciji vannastavnih aktivnosti. Učenici su obuhvaćeni radom u sledećim sekcijama: informatička sekcija, ekološka sekcija, folklorna sekcija, dramsko-ritmička sekcija, tehnička sekcija, sportska sekcija, sekcija za ručni rad, likovna sekcija, sekcija kreativne radionice. Kroz radioničarski rad, deca/učenici razvijaju manipulativne spretnosti, kreativnost i drugo.

Raspored korišćenja školskih prostorija

Za predškolski rad koristi se jedna specijalizovana prostorija, a za učenike od prvog do osmog razreda učionice namenjene za izvođenje nastave i tri audiološka kabineta. Školska biblioteka radiće po posebnom rasporedu i u za to posebno uređenoj prostoriji. Za izvođenje nastave TO koriste se kabinet, a za fizičko vaspitanje fiskulturna sala i tereni za sportove u dvorištu škole.

prepodnevna (nastavna) smena

VREME AKTIVNOSTI
7:30-8:00 dolazak dežurnog nastavnika i učenika
8:00-8:45 1. čas, odmor 5 minuta
8:50-9:35 2. čas, odmor 20 minuta
9:55-10:40 3. čas, odmor 10 minuta
10:50-11:35 4. čas, odmor 5 minuta
11:40-12:25 5. čas, odmor 5 minuta
12:30-13:15 6. čas, odmor 5 minuta
13:30-14:00 škola će biti čista i spremna za dalji rad

popodnevna smena

VREME AKTIVNOSTI
14:00-14:45 1. čas, odmor 5 minuta
14:50-15:35 2. čas, odmor 15 minuta
15:50-16:35 3. čas, odmor 10 minuta
16:45-17:30 4. čas, odmor 5 minuta
17:35-18:20 5. čas, večera