Васпитање и образовање деце са оштећењем слуха, развојном дисфазијом, аутизамом, дисхармоничним развојем, говорно- језичким проблемима

skola

ЗАПОСЛЕНИ

У школи и интернату ради наставни и ненаставни кадар који свакодневно брине о безбедном и правилном одрастању, васпитању и образовању деце.

Наставни кадар

Насавни кадар школе и интерната чине стручњаци из области дефектологије, логопедије, природних и друштвених наука. Прочитај још...

Медицински особље

Медицински кадар школе свакодневно води рачуна о здравственом стању ученика. Прочитај још...

Техничко особље

Техничка служба свакодневно води рачуна о хигијени, безбедности и уредности школе и интерната Прочитај још...

ОСНОВНА ШКОЛА

Наставни рад је организован у једној смени и то у оквиру петодневне радне недеље. Смена почиње са радом у 8.00 часова и завршава са радом у 13.15 часова. Васпитни рад је организован у другој смени са почетком у 14.00 часова, а завршава се у 19.00 часова.

За сву децу/ученике је организован боравак, односно домски смештај за ученике са пребивалиштем ван Београда са обезбеђеном исхраном: доручак, ручак и вечера са ужинама које се припремају у школској кухињи. Настава од I-IV разреда се одвија по плановима за редовну школу са применом ИОП-а (индивидуални образовни план). Посебна пажња се посвећује и реализацији ваннаставних активности. Ученици су обухваћени радом у следећим секцијама: информатичка секција, еколошка секција, фолклорна секција, драмско-ритмичка секција, техничка секција, спортска секција, секција за ручни рад, ликовна секција, секција креативне радионице. Кроз радионичарски рад, деца/ученици развијају манипулативне спретности, креативност и друго.

Распоред коришћења школских просторија

За предшколски рад користи се једна специјализована просторија, а за ученике од првог до осмог разреда учионице намењене за извођење наставе и три аудиолошка кабинета. Школска библиотека радиће по посебном распореду и у за то посебно уређеној просторији. За извођење наставе ТО користе се кабинет, а за физичко васпитање фискултурна сала и терени за спортове у дворишту школе.

Организација радног дана у школи

преподневна (наставна) смена

ВРЕМЕ АКТИВНОСТИ
7:30-8:00 долазак дежурног наставника и ученика
8:00-8:45 1. час, одмор 5 минута
8:50-9:35 2. час, одмор 20 минута
9:55-10:40 3. час, одмор 10 минута
10:50-11:35 4. час, одмор 5 минута
11:40-12:25 5. час, одмор 5 минута
12:30-13:15 6. час, одмор 5 минута
13:30-14:00 школа ће бити чиста и спремна за даљи рад

поподневна смена

ВРЕМЕ АКТИВНОСТИ
14:00-14:45 1. час, одмор 5 минута
14:50-15:35 2. час, одмор 15 минута
15:50-16:35 3. час, одмор 10 минута
16:45-17:30 4. час, одмор 5 минута
17:35-18:20 5. час, вечера