Васпитање и образовање деце са оштећењем слуха, развојном дисфазијом, аутизамом, дисхармоничним развојем, говорно- језичким проблемима

skola

ЗАПОСЛЕНИ

У школи и интернату ради наставни и ненаставни кадар који свакодневно брине о безбедном и правилном одрастању, васпитању и образовању деце.

Наставни кадар

Насавни кадар школе и интерната чине стручњаци из области дефектологије, логопедије, природних и друштвених наука. Прочитај још...

Медицински особље

Медицински кадар школе свакодневно води рачуна о здравственом стању ученика. Прочитај још...

Техничко особље

Техничка служба свакодневно води рачуна о хигијени, безбедности и уредности школе и интерната Прочитај још...

Наставни кадар

Насавни кадар школе и интерната чине стручњаци из области дефектологије, логопедије, природних и друштвених наука који је у потпуности оспособљен за рад са децом која имају говорне, слушне и развојне тешкоће, као и тешкоће у учењу. Наставници и васпитачи у раду, сваком детету приступају индивидуално као би се максимално искористиле способности детета за даљи напредак. Такође, поред рада са децом, наставници и васпитачи обучавају и упућују родитеље ученика како би стечено знање применили у свакодневном животу и породици.

Директор

 • Покрајац Жељко
  дипл. дефектолог
 • Рада Савић Кукољ
  помоћник директора
 • Ана Јанковић
  стручни сарадник-психолог

Предметно-разредна настава

 • Божовић Милица
  I/1 разред
 • Јовановић Мирјана
  I/2 разред
 • Суботић Мирјана
  II/1 разред
 • Мркојевић Ивана
  II/2 разред
 • Цвијовић Данијела
  III/1 разред
 • Јокић Мирјана
  III/2 разред
 • Арбутина Љиљана
  IV/1 разред
 • Суботић Јелена
  IV/2 разред
 • Мандић Светлана
  V/1 разред
 • Аничић Левић Јелица
  V/2 разред
 • Лековић Аврам
  VI/1 разред
 • Ђорђевић Јелена
  VI/2 разред
 • Лековић Невена
  VI/3 разред
 • Дедовић Тамара
  VII/1 разред
 • Савић Јелена
  VII/2 разред
 • Аритоновић Даница
  VIII/1 разред

Предметна настава

 
 • Ешпек Драшко
  енглески језик
 • Томановић Тијана
  енглески језик
 • Кнежевић Вера
  немачки језик
 • Ђукановић Бојана
  музичка култура
 • Лаловић Мирослав
  физичко васпитање
 • Грбовић Александра
  ликовна култура
 • Спасић Павле
  верска настава (православни катехизис)
 • Рекај Ирфан
  верска настава (исламски вјеронаук)
 • Биргермајер Денеш
  техничко и информатичко образовање
 

Сарадник за израду дидактичких средстава и помагала

 • Радаковић Катарина
  дипл.дефектолог
 

Ваннаставне активности

 • Пешић Светлана
  невербална комуникација и знаковни језик, реедукација психомоторике, слушне и говорне вежбе
 • Милић Бранкица
  слушне и говорне вежбе
 • Станојковић Влада
  слушне и говорне вежбе, реедукација психомоторике
 • Ана Јанковић Мркаљ
  реедукација психомоторике
 • Перић Невена
  реедукација психомоторике
 • Крсмановић Вера
  реедукација психомоторике
 • Јовановић Катарина
  сензорна интеграција
 • Чворак Сашка
  сензорна интеграција
 • Аџић Марина
  логопедске вежбе
 • Стевановић Тамара
  логопедске вежбе
 • Попадић Бојана
  логопедске вежбе
 • Радовановић Јован
  логопедске вежбе
 • Ђукановић Бојана
  фонетска ритмика
 • Куртеш Данијела
  корективно превентивне вежбе

Предшколске развојне групе

 • Стјепановић Марија
 • Ана Илић
 • Драгана Живић
 • Ивана Трипковић
 • Сузана Уњић
 • Алексић Тијана

Васпитни рад
дефектолози/васпитачи

 • Бабић Александра
  I васпитна група
 • Терзић Јасна
  II васпитна групае
 • Бореновић Петра
  III васпитна група
 • Маријановић Станислава
  IV васпитна група
 • Петровић Биљана
  V васпитна група
 • Медојевић Раде
  VI васпитна група
 • Миленковић Никола
  VII васпитна група
 • Грбовић Александра и Биргермајер Денеш
  VIII васпитна група