Васпитање и образовање деце са оштећењем слуха, развојном дисфазијом, аутизамом, дисхармоничним развојем, говорно- језичким проблемима

skola

ЗАПОСЛЕНИ

У школи и интернату ради наставни и ненаставни кадар који свакодневно брине о безбедном и правилном одрастању, васпитању и образовању деце.

Наставни кадар

Насавни кадар школе и интерната чине стручњаци из области дефектологије, логопедије, природних и друштвених наука. Прочитај још...

Медицински особље

Медицински кадар школе свакодневно води рачуна о здравственом стању ученика. Прочитај још...

Техничко особље

Техничка служба свакодневно води рачуна о хигијени, безбедности и уредности школе и интерната Прочитај још...

РАЗВОЈНА ГРУПА

Школа има организовану развојну групу у којој дефектолози раде са децом са сметњама узраста од 3 године до пет ипо година, односно до преласка у предшколску групу у којој се реализује припремни предшколски програм.

За децу у развојној групи, дефектолог осмишљава индивидуални васпитно образовни програм уз сагласност родитеља и мишљење интерресорне комисије. Сва деца имају два пута недељно индивидуалне слушно говорне вежбе у специјализованим аудиолошким кабинетима у школи, као и логопедске вежбе. 

Деца развојне групе имају и третмане у сензорној соби која се налази у оквиру школе под надзором дефектолога. Циљ рада у сензорној соби да се одговарајућим стимулусима позитивно утиче на превазилажење стања дисфункције сензорне интеграције односно немогућности појединсца да на адекватан начин обради сензорне стимулације. Терапеутским радом у сензорној соби постиже се правилан доживљај спољашњег света увођењем у релаксирано стање које ће детету омогућити постизање стања смирене будности као основе за учење и развој.