Васпитање и образовање деце са оштећењем слуха, развојном дисфазијом, аутизамом, дисхармоничним развојем, говорно- језичким проблемима

senzorna integracija

ЗАПОСЛЕНИ

У школи и интернату ради наставни и ненаставни кадар који свакодневно брине о безбедном и правилном одрастању, васпитању и образовању деце.

Наставни кадар

Насавни кадар школе и интерната чине стручњаци из области дефектологије, логопедије, природних и друштвених наука. Прочитај још...

Медицински особље

Медицински кадар школе свакодневно води рачуна о здравственом стању ученика. Прочитај још...

Техничко особље

Техничка служба свакодневно води рачуна о хигијени, безбедности и уредности школе и интерната Прочитај још...

СОБА ЗА СЕНЗОРНУ ИНТЕГРАЦИЈУ

Школа ће ускоро имати собу за сензорну интеграцију која ће бити најсавременије опремљена и једна од најбољих у Србији. Третман сензорне интеграције спроводиће најпознатији сертификовани терапеут сензорне интеграције Драгана Чворак, која је завршила обуку за рад у соби за сензорну интеграцију и једна је од првих дефектолога код нас која је положила све нивое обуке за третман сензорне интеграције. Њена посвећеност, енергија и дугогодишње искуство у примени третмана сензорне интеграције у раду са децом, као и резултати које је постизала су гарант успешног рада и напредовања деце којој је третман сензорне интеграције потребан. Веома смо задовољни што се познати терапеут сензорне интеграције тако високог ранга, Драгана Чворак, прикључила нашем тиму и својим стручним компетенцијама подигла на виши ниво и обогатила спектар услуга наше школе.

Сензорна интеграција

Сензорна интеграција представља способост сваке индивидуе да информације које добија путем чула, а које се обрађују у мозгу употреби за вршење сврсисходне, ка циљу усмерене активности. Сви имамо сензорну интеграцију, која није савршена ни код једне особе, али постоје особе које имају потешкоћа у обради и нтеграцији тих информација. Најчешће проблем у обради постоји код особа са аутизмом, АДХД-ом, церебралном парализом, али и код особа са проблемима слуха, вида које се огледају како у перцепцији па самим тим и обради информација која се добијају путем чула вида и слуха и др.

Поремећај сензорне интеграције је сензорно интегративна дисфункција. Можемо видети особе са проблемима слуха како покривају уши јер им смета неки звук који нама неће сметати или супротно да чак узимају предмете које производе гласан звук да би стимулисали чуло слуха, да се загледају у стимулишуће јако светло ил исупротно да избегавају јако светло покривајући очи. Проблеми у покрету се могу огледати у превише кретања и вртења у круг( хиперктивна деца рецимо) или да седе мирно не померајући се када имају гравитациону несигурност и избегавају покрет. Могу избегавати или превише тражити тактилне стимулације, предмете мекане или грубе, да им смета етикета од одеће и сл. Могу превише да миришу или чак да избегавају одређене мирисе и укусе, да стављају предмете у уста и сл.

Третман сензорне интеграције се спроводи у сензорној соби која је опремљена разним справама и опремом за стимулацију свих 7 чула која су битна у сензорно интегративном приступу: чуло слуха, вида, мириса и укуса, проприоцепције, додира и вестибуларног система, смештеног у унутрашњем уху. Метод рада је веома комплексан и веома је битно да третман спроводи особа обучена за рад у сензорној соби. Соба је премљена покретним и непокретним справама (љуљашкама, струњачама, трамполином, тактилним материјалима, визуелним и аудитивним...).